Strona głównaRynek Regulowany BondSpotCzłonkowie rynku

Członkowie rynku regulowanego BondSpot

 

lp. nazwa nazwa na rynku data rozpoczęcia działania na rynku organizowanie rynku
1. Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00 - 950 Warszawa
tel. (22) 656 00 00
fax. (22) 656 00 04
BPEKA

 08.12.2003

 

  -

2. Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. (22) 32 94 300
BEGEZ 05.10.1998

  

   -

 

3. Dom Maklerski Banku Handlowego w W-wie S.A
ul. Senatorska 16
00 - 923 Warszawa
tel. (22) 690 39 44
DMBHW
02.04.2001
 
-
4. Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02 - 675 Warszawa
tel. (22) 821 87 70
fax. (22) 821 87 71
BANKP
03.12.2007
 
-
5.
ul. Puławska 15
02 - 515 Warszawa
tel. (22) 521 80 10
PKOBP
13.12.1996
 
-
6. IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
tel. (22) 236 92 95
fax. (22) 236 92 82
IPOPM 3.11.2014 -
 7. mBank S.A.
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
tel. (22) 697 47 00
DIBRE 29.05.1999 -
8. Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Żaryna 2a
02-543 Warszawa
tel. (22) 598 26 00
fax. (22) 598 26 99
BIGBG

 27.08.1998

 

-

9. Pekao Investment Banking S.A.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. (22) 586 29 99
fax. (22) 586 29 98
UNICR 04.11.2009

 

-

10.

Santander Bank Polska S.A.    
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa 
tel. (22) 22 526 21 00

BMSPL  

 

-