Strona głównaRynek Regulowany BondSpotCzłonkowie rynku

Członkowie rynku regulowanego BondSpot

 

lp. nazwa nazwa na rynku data rozpoczęcia działania na rynku organizowanie rynku
1. Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00 - 950 Warszawa
tel. (22) 656 00 00
fax. (22) 656 00 04
BPEKA

 08.12.2003

 

  -

2. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. (22) 32 94 300
BEGEZ 05.10.1998

  

   -

 

3. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
ul. Wołoska 18
02 - 675 Warszawa
tel. (22) 821 88 22
PEKAO

17.11.1997 

 

 

-

4.
ul. Marszałkowska 78/80
00 - 517 Warszawa
tel. (22) 50 43 000
BOSSA
28.11.1996
 
 
-
 
5. Dom Maklerski Banku Handlowego w W-wie S.A
ul. Senatorska 16
00 - 923 Warszawa
tel. (22) 690 39 44
DMBHW
02.04.2001
 
-
6. Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02 - 675 Warszawa
tel. (22) 821 87 70
fax. (22) 821 87 71
BANKP
03.12.2007
 
-
7.
ul. Puławska 15
02 - 515 Warszawa
tel. (22) 521 80 10
PKOBP
13.12.1996
 
-
8. ERSTE Securities Polska S.A.
ul. Królewska 16
00 - 103 Warszawa
tel. (22) 538 62 00
ERSTE

 

13.08.2003

 

-

9. IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
tel. (22) 236 92 95
fax. (22) 236 92 82
IPOPM 3.11.2014 -
 10. mBank S.A.
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
tel. (22) 697 47 00
DIBRE 29.05.1999 -
11. Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Żaryna 2a
02-543 Warszawa
tel. (22) 598 26 00
fax. (22) 598 26 99
BIGBG

 27.08.1998

 

-

12. Pekao Investment Banking S.A.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. (22) 586 29 99
fax. (22) 586 29 98
UNICR 04.11.2009

 

-

13.

Santander Bank Polska S.A.    
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa 
tel. (22) 22 526 21 00

BMSPL  

 

-