Raporty RTS 27

Raporty RTS 27

 Okres  Tabela 5  Pozostałe  XML Schema

2018Q1

Koszty
 
Dane pozostałe
 
Struktura

 2018Q2

 Koszty
 
Dane pozostałe

Struktura
2018Q3 Koszty


Dane pozostałe

Struktura

2018Q4
Koszty Dane pozostałe Struktura

2019Q1

Koszty

Dane pozostałe

Struktura