Strona głównaRynek Regulowany BondSpotTransakcje pakietowe

Transakcje pakietowe

Lista instrumentów referencyjnych dla transakcji pakietowych na rynku regulowanym BondSpot i w Alternatywnym Systemie Obrotu.