Strona głównaRynek Regulowany BondSpotOpłaty na rynku regulowanym

Opłaty na rynku regulowanym BondSpot

Opłaty na rynku regulowanym BondSpot pobierane są na podstawie:

  • wykazu stałych opłat rocznych oraz opłat transakcyjnych, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego przyjętego Uchwałą nr 1/O/06 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 stycznia 2006 r. (wraz z późniejszymi zmianami),
  • Uchwały nr 15/10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2010 r.,
  • Uchwała nr 10/12 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  • Uchwała nr 23/13 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2013 r.

Powyższe opłaty ujęte są w Zestawieniu opłat rynku regulowanego BondSpot obowiązującym od 1 sierpnia 2013 r.