Regulacje

Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot tekst jednolity obowiązujący od 13 listopada 2017 r.
  Szczegółowe zasady Obrotu tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.

Uznając rozwój polskiego rynku kapitałowego za wspólne dobro, zarówno dla rozwoju gospodarczego Państwa jak i poszczególnych jego uczestników, Izba Domów Maklerskich opracowała i przyjęła Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.