Regulacje

Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot tekst jednolity obowiązujący od 30 kwietnia 2018 r.
  Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot tekst jednolity obowiązujący do 29 kwietnia 2018 r.
  Szczegółowe zasady Obrotu tekst jednolity obowiązujący od 3 stycznia 2018 r.
Procedura weryfikacji wypełniania obowiązków przez emitentów instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym BondSpot lub ubiegających się o takie dopuszczenie tekst jednolity obowiązujący od 3 stycznia 2018 r.

Uznając rozwój polskiego rynku kapitałowego za wspólne dobro, zarówno dla rozwoju gospodarczego Państwa jak i poszczególnych jego uczestników, Izba Domów Maklerskich opracowała i przyjęła Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.