Regulacje

  Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot tekst jednolity obowiązujący od 3 stycznia 2018 r.
  Szczegółowe zasady Obrotu tekst jednolity obowiązujący od 3 stycznia 2018 r

Procedura weryfikacji wypełniania obowiązków przez emitentów instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym BondSpot lub ubiegających się o takie dopuszczenie tekst jednolity obowiązujący od 3 stycznia 2018 r.

Uznając rozwój polskiego rynku kapitałowego za wspólne dobro, zarówno dla rozwoju gospodarczego Państwa jak i poszczególnych jego uczestników, Izba Domów Maklerskich opracowała i przyjęła Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.