Strona głównaRegulowany Rynek Pozagiełdowy (RRP)Członkowie rynku Jak przystąpić - kolejne kroki
TBSP.Index®
2017-10-19
Wartość otwarcia:
Wartość: 1745.18
Zmiana: +1.37 (+0.08%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1745.17
Zmiana: +1.36 (+0.08%)
zobacz szczegóły >

Jak przystąpić - kolejne kroki

Procedura przystąpienia w charakterze członka do regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego przez BondSpot S. A. jest dwustopniowa.

Dopuszczenie do działania na rynku

1. Wypełnienie wniosku o dopuszczenie do działania na regulowanym rynku pozagiełdowym w charakterze członka i przekazanie go wraz z załącznikami do BondSpot S.A. (odpowiedzialny: Wnioskodawca).
2. Dopuszczenie do działania na regulowanym rynku pozagiełdowym w charakterze członka (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).

 Uzyskanie gotowości techniczno-organizacyjnej

1. Udostępnienie terminala w postaci oprogramowania terminala (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).
2. Instalacja terminala zgodnie z Warunkami technicznymi dostępu do rynku (odpowiedzialny: Członek).
3. Konfiguracja połączeń telekomunikacyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi dostępu do rynku (odpowiedzialny: Członek przy współpracy z BondSpot S.A.).
4. Weryfikacja połączeń telekomunikacyjnych (odpowiedzialny: Członek przy współpracy z BondSpot S.A.).
5. Testy funkcjonalne (odpowiedzialny: Członek przy współpracy z BondSpot S.A.).
6. Szkolenie maklerów (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).
7. Przekazanie kopii oświadczenia KDPW_CCP o uzyskaniu statusu uczestnika rozliczającego dla transakcji zawieranych na regulowanym rynku pozagiełdowym (odpowiedzialny: Członek).
8. Stwierdzenie gotowości do obsługi terminala (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).
9. Wyznaczenie daty rozpoczęcia działania na regulowanym rynku pozagiełdowym (odpowiedzialny: BondSpot S.A.).

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Sprzedaży
mail: