Strona głównaRynek Regulowany BondSpotDni i godziny obrotu

Dni i godziny obrotu na rynku regulowanym BondSpot

Zawieranie transakcji na rynku regulowanym BondSpot oraz a w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy na podstawie przepisów prawa.

W roku 2018 dniami wolnymi będą:

 1) Poniedziałek, 1 stycznia
2) Wtorek, 2 stycznia
3) Piątek, 30 marca
4) Poniedziałek, 2 kwietnia
5) Wtorek, 1 maja
6) Czwartek, 3 maja
7) Czwartek, 31 maja
8) Środa, 15 sierpnia
9) Czwartek, 1 listopada
10) Poniedziałek, 24 grudnia
11) Wtorek, 25 grudnia
12) Środa, 26 grudnia
13) Poniedziałek, 31 grudnia

Podstawa prawna: Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot. Regulamin alternatywnego systemu obrotu

  Harmonogram Dnia Obrotu