Komitet rynku

Komitet Rynku Treasury BondSpot Poland działa na podstawie:

W przypadku łamania zasad określonych w regulacjach rynku, w szczególności niewypełniania przez Uczestników obowiązków regulaminowych, Komitet Rynku może podejmować działania zmierzające do ustalenia zakresu i przyczyn naruszeń lub może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej.

Komitet wybierany jest przez Radę Uczestników Rynku SPW na jednoroczną odnawialną kadencję i składa się z:

  1. pięciu przedstawicieli Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych,
  2. przedstawiciela Ministra Finansów,
  3. przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego,
  4. przedstawiciela BondSpot S.A.

Skład Komitetu Rynku Treasury BondSpot Poland:

Przewodniczący:
Przemysław Magda - przedstawiciel Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Zastępca Przewodniczącego:
Piotr Woliński
- przedstawiciel BondSpot S.A.

Członkowie:
Rafał Deptuła - przedstawiciel Banku Zachodniego WBK S.A.
Robert Hryciuk - przedstawiciel BNP Paribas S.A.
Marek Kamiński - przedstawiciel Banku Millennium S.A.
Marcin Sławiński - przedstawiciel PKO Banku Polskiego S.A.
Ewa Wajszczuk - przedstawiciel Ministerstwa Finansów
Robert Kuśmierski - przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego