Komitet doradczy

Komitet Doradczy ds. rozwoju Rynku Treasury BondSpot Poland

Komitet powołany jest w celu współpracy z BondSpot S.A. w sprawach dotyczących rozwoju Rynku Treasury BondSpot Poland, a w szczególności w zakresie:

  • regulacji obowiązujących na Rynku,
  • opiniowania przydatności dla uczestników nowych produktów i usług,
  • rozpatrywania kwestii związanych z działaniem uczestników na Rynku,
  • funkcjonowania systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych,
  • wypracowania zasad etycznego postępowania przez uczestników Rynku.

Komitet działa w oparciu o Regulamin.

Skład Komitetu Doradczego ds. rozwoju Treasury BondSpot Poland:


Członkowie:

Wojciech Szajner - Société Générale S.A. (Oddział w Polsce)
Łukasz Barwicki - Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Górnicki - HSBC Bank plc
Robert Hryciuk - BNP Paribas S.A.
Marek Kaczor - PKO Bank Polski S.A.
Paweł Kiełek - Erste Group Bank AG
Artur Kozieja - Barclays Bank PLC
Wojciech Krynicki - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Mateusz Milewski - Bank Millennium S.A.
Maciej Popiel - Bank Pekao S.A.
Artur Rutkowski - mBank S.A.
przedstawiciel - Goldman Sachs International
Leszek Szot - Bank Zachodni WBK S.A
Bartłomiej Wit - ING Bank Śląski S.A.