Strona głównaAktualności

Aktualności

2019-12-20 Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2019 r. obligacje na okaziciela serii D1 oznaczone kodem PLPEKAO00321 (symbol PE10631) spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A., zgodnie z Uchwałą nr 1169/2019 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 grudnia 2019 r., będą notowane pod kodem PLPEKAO00313 (symbol PEO0631).

› czytaj

2019-12-20 Zmiana wartości nominalnej obligacji Gminy Miasto Włocławek

Informujemy, że z dniem 23 grudnia 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Gminy Miasto Włocławek, notowanej pod symbolem WCL1220, według której będą zawierane transakcje ma rynku regulowanym BondSpot, wynosi 400,00 zł.

› czytaj

2019-12-20 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Meyra Group S.A.

Informujemy, że Decyzją 49/19 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami spółki Meyra Group S.A.

› czytaj

2019-12-19 Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OK0722

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2019 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OE0722. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000112314.

› czytaj

2019-12-19 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OK0722

Z dniem 23 grudnia 2019 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych OE0722.

› czytaj

2019-12-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Od dnia 23 grudnia 2019 r. seria M obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2019-12-18 TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.-zakończenie działania członka w ASO

Informujemy, że podjęta została uchwała o zakończeniu działania w alternatywnym systemie obrotu członka TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. Ostatnim dniem działania będzie 31 grudnia 2019 r.

› czytaj

2019-12-16 Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii 3A spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o., określono dzień ostatniego notowania na 18 marca 2020 r. Ponadto z dniem 17 grudnia 2019 r. zmianie ulega symbol obligacji z GFN1219 na GFN0320.

› czytaj

2019-12-16 Zmiana wartości nominalnej obligacji Województwa Opolskiego

Informujemy, że z dniem 17 grudnia 2019 r. wartość nominalna jednej obligacji Województwa Opolskiego, notowanej pod symbolem WOP1225, według której będą zawierane transakcje na rynku regulowanym BondSpot, wynosi 9 375,00 zł.

› czytaj

2019-12-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Od dnia 16 grudnia 2019 r. seria D1 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj