Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2018-10-19
Wartość otwarcia:
Wartość: 1807.27
Zmiana: +0.04 (+0.00%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1804.87
Zmiana: -2.36 (-0.13%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2018-07-06 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) serii listów zastawnych spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPA33 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2018-07-06 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii L spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

› czytaj

2018-07-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

› czytaj

2018-07-03 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 6 lipca 2018 roku zostanie wprowadzona seria C17, D17, E17 i A18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

› czytaj

2018-07-03 Dni wolne od obrotu na RR i w ASO BondSpot w 2019 r.

Informujemy, że uchwałą nr 145/18 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 3 lipca br. określone zostały dni, w których w roku 2019 nie będzie odbywał się obrót na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu:

› czytaj

2018-07-02 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy DSPW

Informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną od Ministerstwa Finansów w dniu dzisiejszym, od 2 lipca 2018 r. Deutsche Bank AG przestaje pełnić funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.

› czytaj

2018-07-02 Treasury BondSpot Poland - Komunikat dot. wyłączenie funkcjonalności STRIKER

Informujemy, że z dniem 2 lipca 2018 r. na rynku Treasury BondSpot Poland zostanie wyłączona funkcjonalność STRIKER.

› czytaj

2018-06-29 Zmiana wartości nominalnej obligacji Comp S.A.

Informujemy, że z dniem 2 lipca 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji COMP S.A., notowanej pod symbolem CMP0620, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 900,00 zł.

› czytaj

2018-06-29 Zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A.

BondSpot S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BondSpot S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. Pan Piotr Woliński został powołany na Prezesa Zarządu Spółki nowej IX kadencji. Jednocześnie na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r. zatwierdzono zmiany w Zarządzie BondSpot S.A., które zostały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 maja 2018 r. W wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego Pan Mariusz Bieńkowski będzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A.

› czytaj

2018-06-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki DEKPOL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLDEKPL00065 spółki DEKPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 4 lipca 2018 r.

› czytaj