Strona głównaAktualności

Aktualności

2018-07-05 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria E obligacji na okaziciela spółki UNIBEP S.A.

› czytaj

2018-07-03 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku regulowanym BondSpot w ramach Catalyst z dniem 6 lipca 2018 roku zostanie wprowadzona seria C17, D17, E17 i A18 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

› czytaj

2018-07-03 Dni wolne od obrotu na RR i w ASO BondSpot w 2019 r.

Informujemy, że uchwałą nr 145/18 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 3 lipca br. określone zostały dni, w których w roku 2019 nie będzie odbywał się obrót na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu:

› czytaj

2018-07-02 Treasury BondSpot Poland - zmiana listy DSPW

Informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną od Ministerstwa Finansów w dniu dzisiejszym, od 2 lipca 2018 r. Deutsche Bank AG przestaje pełnić funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.

› czytaj

2018-07-02 Treasury BondSpot Poland - Komunikat dot. wyłączenie funkcjonalności STRIKER

Informujemy, że z dniem 2 lipca 2018 r. na rynku Treasury BondSpot Poland zostanie wyłączona funkcjonalność STRIKER.

› czytaj

2018-06-29 Zmiana wartości nominalnej obligacji Comp S.A.

Informujemy, że z dniem 2 lipca 2018 r. wartość nominalna jednej obligacji COMP S.A., notowanej pod symbolem CMP0620, według której będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., wynosi 900,00 zł.

› czytaj

2018-06-29 Zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A.

BondSpot S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BondSpot S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. Pan Piotr Woliński został powołany na Prezesa Zarządu Spółki nowej IX kadencji. Jednocześnie na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r. zatwierdzono zmiany w Zarządzie BondSpot S.A., które zostały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 maja 2018 r. W wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego Pan Mariusz Bieńkowski będzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A.

› czytaj

2018-06-28 Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki DEKPOL S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLDEKPL00065 spółki DEKPOL S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 4 lipca 2018 r.

› czytaj

2018-06-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii ATAL S.A.

Od dnia 29 czerwca 2018 r. seria AH obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj

2018-06-27 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki P.A. NOVA S.A.

Od dnia 2 lipca 2018 r. seria A obligacji na okaziciela spółki P.A. NOVA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

› czytaj