Strona głównaBondSpot®Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

W dniach 19-20 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Compliance. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Compliance Polska. W ocenie wielu uczestników jest to największe coroczne wydarzenie poświęcone otoczeniu prawnemu rynków regulowanych w Polsce oraz najważniejsze spotkanie przedstawicieli środowiska compliance. Podczas konferencji jednym z panelistów był p. Jacek Fotek -  Prezes Zarządu BondSpot S.A. oraz przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, ESMA, Związku Banków Polskich. W trakcie konferencji zwrócono uwagę, że nie tylko podmioty regulowane zmagają się z ogromnym i rosnącym obciążeniem rynku, ale również organy nadzoru mają problem z wielkością i szybkością zmian regulacyjnych.
Relacja z ww. konferencji z udziałem przedstawicieli BondSpot S.A.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informator dotyczący BondSpot S.A. - "Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce"