Raporty RTS 27

Raporty RTS 27

 Okres  Tabela 5  Pozostałe  XML Schema

2018Q1

Koszty

Dane pozostałe

Struktura

2018Q2
 
Koszty

Dane pozostałe

Struktura


2018Q3

Koszty Dane pozostałe Struktura


2018Q4

Koszty  Dane pozostałe   Struktura 

2019Q1

Koszty

Dane pozostałe

Struktura