TBSP.Index®
2017-10-19
Wartość otwarcia:
Wartość: 1745.18
Zmiana: +1.37 (+0.08%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1745.17
Zmiana: +1.36 (+0.08%)
zobacz szczegóły >

Rozliczanie transakcji

Przed rozpoczęciem działania na regulowanym rynku pozagiełdowym członek/uczestnik bezpośredni zobowiązany jest do potwierdzenia możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawartych na rynku.

Udokumentowanie przez członka/uczestnika bezpośredniego możliwości prawidłowego rozliczania transakcji polega na przekazaniu:

1. potwierdzenia KDPW_CCP o posiadaniu przez członka/uczestnika bezpośredniego statusu uczestnika rozliczającego na regulowanym rynku pozagiełdowym (bezpośrednie uczestnictwo w KDPW_CCP oraz wniesienie wpłaty do funduszu gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez KDPW_CCP) lub

2. potwierdzenia KDPW_CCP o posiadaniu statusu uczestnika rozliczającego przez inny podmiot z którym członek/uczestnik bezpośredni podpisał umowę o rozliczanie transakcji zawartych na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz oświadczenie tego uczestnika rozliczającego KDPW_CCP.