Strona głównaBondSpot®Władze SpółkiRada BondSpot
TBSP.Index®
2018-12-07
Wartość otwarcia:
Wartość: 1824.43
Zmiana: +0.06 (+0.00%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1822.09
Zmiana: -2.28 (-0.12%)
zobacz szczegóły >

Władze BondSpot S.A.

Najwyższym organem spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze spółki. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Nadzorczej i powołanie Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność spółki. Rada Nadzorcza, licząca 7 osób, składa się m.in. z przedstawicieli GPW - większościowego akcjonariusza spółki,  przedstawiciela Ministerstwa Finansów.

Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością spółki, dopuszcza do obrotu na rynki prowadzone przez spółkę papiery wartościowe, a także nadzoruje działalność członków i uczestników na nich działających. Zarząd  liczy obecnie 2 członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Jacek Fotek - Przewodniczący Rady

Jacek Fotek - Przewodniczący Rady

Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Marek Szczerbak - Wiceprzewodniczący Rady

Marek Szczerbak - Wiceprzewodniczący Rady

Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego, Ministerstwo Finansów

Mariola Prucnal - Ziółkowska - Sekretarz Rady

Mariola Prucnal - Ziółkowska - Sekretarz Rady

Radca prawny, Wicedyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Stanisław Ryszard Domański - Członek Rady*

Izabela Olszewska - Członek Rady

Izabela Olszewska - Członek Rady

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Krzysztof Stupnicki - Członek Rady*

Paweł Wajda - Członek Rady*

Paweł Wajda - Członek Rady*

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

-

* Kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone są w §15 ust. 3 Statutu BondSpot S.A.