Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria NS10 obligacji na okaziciela spółki POLNORD S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl