Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii BH, BL i BM spółki GETBACK S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl i www.gpwcatalyst.pl