Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-11-18
Wartość otwarcia:
Wartość: 1909.07
Zmiana: -0.72 (-0.04%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1910.40
Zmiana: +0.61 (+0.03%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informujemy, że uchwałą nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Przedmiotowa zmiana ma na celu skorelowanie treści § 26 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu z planowanymi zmianami w umowach dotyczących zasad współpracy pomiędzy BondSpot S.A., GPW, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. w zakresie w jakim umowy te dotyczą rozliczeń transakcji papierami wartościowymi, zawieranych w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., w tym powierzenia tych rozliczeń w całości KDPW_CCP S.A.

Zmiany, o których mowa powyżej, wchodzą w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r. pod warunkiem niewyrażenia do dnia 19 kwietnia 2017 r. (włącznie) przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu, o którym mowa w art. 78 ust. 9 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (zmiana podmiotu rozliczającego w zakresie transakcji w Euro z KDPW S.A. na KDPW_CCP S.A.).

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl