Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl