Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Decyzją  Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S. A. z dnia 23 marca 2017 r. zawiesza się obrót obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. oznaczonymi symbolem BML0818 (ISIN: PLBMDLB00026) na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 23 marca 2017 r. od godziny 9:00 do końca dnia obrotu w związku z błędnie wyliczonymi wartościami odsetek narastających dla tej obligacji.