Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria PP6-III obligacji na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl