Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl