Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki WORK SERVICE S.A.

Od dnia 18 stycznia 2017 r. seria U obligacji na okaziciela spółki WORK SERVICE S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl