Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 13 stycznia 2017 r. seria H oraz I (zasymilowanych pod kodem ISIN PLCPPRK00128) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl