Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WORK SERVICE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria U obligacji na okaziciela spółki WORK SERVICE S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl