Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 2 listopada 2016 r. zostanie wprowadzona seria HPE14.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl