Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 30 września 2016 r. obligacji serii WSIP01250917 spółki WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A. oznaczonych kodem PLWDSIP00017, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.