Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami INTEGER.PL S.A.

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków z dnia 28 września 2016 r., w związku z przekazaniem zmienionych tabel odsetkowych w trakcie trwania bieżącego okresu odsetkowego dla tych obligacji, zawiesza się obrót obligacjami spółki INTEGER.PL S.A. oznaczonymi symbolami: ITG0617 (PLINTEG00037), ITG1217 (PLINTEG00052) i ITG1219 (PLINTEG00060) na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 28 września 2016 r. do końca dnia obrotu.