Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 14 września 2016 r. obligacje na okaziciela serii N wyemitowane przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl