Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela UNIBEP S.A.

Od dnia 12 września 2016 r. seria D obligacji na okaziciela UNIBEP S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl