Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela PAGED S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 12 sierpnia 2016 r. obligacji serii IV spółki PAGED S.A. oznaczonych kodem PLPAGED00140, na podstawie §14b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.