Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Od dnia 19 sierpnia 2016 r. seria K obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl