Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2018-11-16
Wartość otwarcia:
Wartość: 1809.08
Zmiana: -0.26 (-0.01%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1807.35
Zmiana: -1.99 (-0.11%)
zobacz szczegóły >

Komunikat BondSpot S.A. dot. asymilacji obligacji spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

Informujemy, że od 11 sierpnia 2016 r. obligacje na okaziciela serii 2A oznaczone kodem PLGRFRL00025 (symbol GF21217) spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą nr 533/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2016 r., będą notowane pod kodem PLGRFRL00017 (symbol GFN1217).

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Emitentów i Uczestników; Tel: +48 22 579 81 31/41