Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-05-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 1856.30
Zmiana: +0.29 (+0.02%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1855.31
Zmiana: -0.70 (-0.04%)
zobacz szczegóły >

Komunikat BondSpot S.A. dot. asymilacji obligacji spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

Informujemy, że od 11 sierpnia 2016 r. obligacje na okaziciela serii 2A oznaczone kodem PLGRFRL00025 (symbol GF21217) spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą nr 533/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2016 r., będą notowane pod kodem PLGRFRL00017 (symbol GFN1217).

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Emitentów i Uczestników; Tel: +48 22 579 81 31/41