Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K, L, M, N, O i P obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl