Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela GRUPA DUON S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 28 czerwca 2016 r. obligacji serii A spółki GRUPA DUON S.A. oznaczonych kodem PLCPENR00126, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.