Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 2A obligacji na okaziciela spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl