Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela GETIN NOBLE BANK S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 2 czerwca 2016 r. obligacji serii GNB14003 spółki GETIN NOBLE BANK S.A. oznaczonych kodem PLGETBK00293, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.