Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 29 czerwca 2016 r. zostanie wprowadzona seria 3 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl