Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela AILLERON S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 20 czerwca 2016 r. obligacji serii A spółki AILLERON S.A. (dawniej Wind Mobile S.A.) oznaczonych kodem PLWNDMB00028, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.