Strona głównaAktualności

Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot S.A.

Informujemy, że uchwałą Nr 127/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 24 czerwca 2016 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Zmiany Regulaminu wynikają m.in. z konieczności dostosowania obowiązujących regulacji do przepisów rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) i obejmują m.in.:
• Dostosowanie regulacji do zmiany otoczenia prawnego w związku z wejściem w życie, z dniem 3.07.2016 r., rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (MAR),
• Dostosowania zapisów wynikających ze zmiany ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
• Zmiany w zakresie zasad wykluczania instrumentów dłużnych z obrotu na rynku,
• Zmiany w zakresie obowiązkowej zawartości dokumentu ofertowego.
Jednocześnie informujemy, że ww. zmiany Regulaminu wejdą w życie z dniem 3 lipca 2016 r.
Tekst jednolity Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu z uwzględnieniem ww. zmian.