Strona głównaAktualności

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria 3 hipotecznych listów zastawnych  spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl