Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-06-14
Wartość otwarcia:
Wartość: 1878.16
Zmiana: +1.83 (+0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1879.16
Zmiana: +2.83 (+0.15%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami GETIN NOBLE BANK S.A

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków z dnia 6 czerwca 2016 r., w związku z zawieszeniem obrotu obligacjami na okaziciela serii GNB14003 (oznaczonymi kodem PLGETBK00293) spółki GETIN NOBLE BANK S.A w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w związku z ich przedterminowym wykupem zawiesza się obrót tymi obligacjami na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.