Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2018-11-16
Wartość otwarcia:
Wartość: 1809.08
Zmiana: -0.26 (-0.01%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1807.35
Zmiana: -1.99 (-0.11%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami GETIN NOBLE BANK S.A

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków z dnia 6 czerwca 2016 r., w związku z zawieszeniem obrotu obligacjami na okaziciela serii GNB14003 (oznaczonymi kodem PLGETBK00293) spółki GETIN NOBLE BANK S.A w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w związku z ich przedterminowym wykupem zawiesza się obrót tymi obligacjami na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.