Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Od dnia 9 czerwca 2016 r. seria BGK0219S011A obligacji na okaziciela wyemitowana przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl