Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2018-11-16
Wartość otwarcia:
Wartość: 1809.08
Zmiana: -0.26 (-0.01%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1807.35
Zmiana: -1.99 (-0.11%)
zobacz szczegóły >

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A.

Warszawa, 25 maja 2016 r.

KOMUNIKAT


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
Wybór Prezesa Zarządu BondSpot S.A.


25 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. dokonało wyboru nowej ósmej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej BondSpot S.A. zostali powołani:

1. Paweł Dziekoński - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który decyzją Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BondSpot S.A.;

2. Marek Szczerbak - Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego, Ministerstwo Finansów, który decyzją Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BondSpot S.A.;

3. Mariola Prucnal-Ziółkowska - Radca prawny, Wicedyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która decyzją Rady Nadzorczej będzie pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej BondSpot S.A.;

4. Błażej Borzym - Dyrektor Pionu Rynków, PKO BP;

5. Izabela Olszewska - Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

6. Paweł Wajda – Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Doradca Baker & McKenzie;

7. Józef Wierzbowski – Dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. powołało Panią Agnieszkę Gontarek, Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej BondSpot S.A poprzedniej kadencji, na funkcję Prezesa Zarządu BondSpot S.A. Uchwała w sprawie powołania Pani Agnieszki Gontarek wejdzie w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Spółki.
Do tego czasu czynności Prezesa Zarządu Spółki wykonywać będzie Pani Izabela Olszewska.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2015.