Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 24 maja 2016 r. seria P obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl