Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 18 maja 2016 r. zostanie wprowadzona seria HPA29 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl