Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2020-01-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1902.29
Zmiana: +0.84 (+0.04%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1899.31
Zmiana: -2.14 (-0.11%)
zobacz szczegóły >

Podsumowanie Roku 2015 na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Warszawa, 12 maja 2016 r.

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2015 r.

KOMUNIKAT 

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia uczestnikom rynku kapitałowego nagród GPW, BondSpot i KDPW za 2015 r.
Podczas uroczystości emitentom i członkom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego, zostało wręczonych łącznie 25 nagród. Partnerem uroczystości była m.in. BondSpot S.A.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli m.in. Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Filip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Nagrody przyznano m.in. w następujących kategoriach:

Nagrody na rynku Treasury BondSpot Poland:

  • Bank Handlowy w Warszawie SA za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2015 r.
  • Bank Millennium SA za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2015 r.
  • Bank Handlowy w Warszawie SA za osiągnięcie pozycji lidera market marketingu na Treasury BondSpot Poland w 2015 r.
  • Bank Millennium SA jako najbardziej wszechstronny bank na platformie Treasury BondSpot w 2015 r.

Nagrody na rynku obligacji CATALYST:

  • Tauron SA za największą wartość debiutu w 2015 r.
  • Dom Maklerski mBanku za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2015 r.
  • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2015 r.
  • mBank SA za największą emisję nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2015 r.

Organizatorem uroczystości wręczenia nagród uczestnikom rynku kapitałowego za 2015 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

gpw-049.jpg

gpw-093.jpg

gpw-095.jpg

gpw-120.jpg