Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Od dnia 16 maja 2016 r. seria G obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl