Strona głównaAktualności

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria 2 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez  PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl